ما در هنرینه با نگاهی بر نخستین تلاش های بشر برای آفرینش، این اهتمام او برای خلق زیبایی و بیان خویشتن را ارج نهاده و بر آنیم پیوندی میان هنرمندان و هنردوستان برقرار نماییم تا هنر و زیبایی را به اشتراک بگذاریم؛ زیرا بر این باوریم هنر زیباترین روش بیان و ابزار ارتباطی است که بشر تاکنون در اختیار داشته است. 

ما در هنرینه مشتاقانه میزبان شما عزیزان هستیم تا بستری برای آموزش و ترویج هنر فراهم آوریم؛ از شما هنرمند گرامی دعوت می نماییم تا در هنرینه، هنر و مهر خویش را در معرض نمایش بگذارید.

و شما هنر دوست عزیز؛ ما بی صبرانه منتظر حضور شما در این محفل هنری هستیم.

ما در هنرینه از همدیگر می آموزیم و آنچه آموخته ایم را به یکدیگر آموزش می دهیم؛

باشد که هنر ما را برهاند.

1
دوره
33
کاربر
14
دانشجو
-3
مدرس